Zagyva je "uväznená" na polostrove Sithonia

16.-20.10.2012. Zagyva sa 16.10. trochu pohla na najjužnejšie miesto polostrova Sithonia na územie olivovníkových hájov. Bocian zmenil močaristé loviská, ktoré využíval posledné týždne pri Kassandre na suché loviská pripomínajúce trávinné savany v Afrike.

Xerotermné stráne, kde sa Zagyva presunula predstavujú zrejme biotop s bohatou potravnou ponukou, nakoľko tieto miesta bocian uprednostňuje pred brakickými močiarmi blízkeho zálivu Koufo, ktoré sú pre vodné vtáky veľkým magnetom v regióne. Zagyva nocovala (17.,18.) v Porto Koufo na streche rodinného domu a (19., 20.) prenocovala v olivovom háji. (Dúfajme, že dôvodom je bohatý zdroj potravy a nie vyčerpanie.)

Porto Koufo - Zagyva sa zdržiava medzi dvoma vrchmi

Júžný cíp polostrova Sithonia, na ľavej strane fotky záliv Koufo, za ním vidieť brakickú lagúnu; Zagyva vyhľadáva potravu v tejto lagúne a v diaľke viditeľnom olivovom háji  (žlté suché plochy tráv v diaľke)

Mapa migrácie bocianov>>

© MME-BirdLife Hungary »