Potrava bociana Zagyva v Grécku – grécki ornitológovia nám zaslali analýzu vývržkov bocianov zo Sithonie

9.12.2012 Člen Helénskej ornitologickej spoločnosti (Hellenic Ornithological Society), Stavros Kapakis našiel a odfotil Zagyv-u 21.10.2012. Bocian Zagyva nebol sám, vyskytoval sa tu s ďalším tohtoročným bocianom. Stavros našiel na mieste vyhľadávania potravy 5 vývržkov bocianov, v ktorých boli najmä zvyšky hmyzu. Vývržky zaslal na ďalšiu analýzu a následne nás tiež informoval o výsledkoch analýzy. 

V potrave bocianov prevládal hmyz, a to najmä chrobáky. Treba však povedať, že vo vývržkoch nadzádzame len nestráviteľné časti potravy (srsť, kosti, krovky hmyzu a pod.) a bezstavovce, ktoré sú úplne strávené sa takto v potrave nedajú preukázať. Za zaslané informácie ďakujeme ornitológovi z Grécka Stavrosovi Kapakisinovi a za analýzu Dr.  Alivizatosovi Haralamposonovi.

21.10.2012 Zagyva vyhľadávala potravu nad pobrežím Marathias - tu boli bociany pozorované

21.10.2012 Stavros Kalpakis pozoroval Zagyvu na tomto mieste

Pobrežie Marathias a malé políčka, kde sa vyskytovala Zagyva  (foto: markoudis markos)

Vpravo Zagyva s vysielačkou (foto: Stavros Kalpakis)

Výsledky analýzy vývržkov bocianov na polostrove Sithonia (analýzu zrealizoval: Dr. Alivizatos Haralampos)

Mapa migrácie bocianov>>

© MME-BirdLife Hungary »