Patak navštívil ďalšiu krajinu – tentokrát zavítal do Južného Sudánu

31.10.-6.11.2012 Po týždňovom tichu sa Patak opäť "ozval", teraz z Južného Sudánu, kde ešte ani jeden z našich bocianov s vysielačkami nezavítal. Pataka ako keby priťahovali nebezpečné, vojnovými konfliktami postihnuté oblasti. Posledné obdobie trávi v nedávno osamostatnenom Južnom Sudáne. Aj tu sa vyskytoval práve v oblasti Abyei, kde sú pravidelné roztržky kvôli bohatým ložiskám ropy.

31.10.-6.11.2012 Pohyb Pataka medzi Sudánom a Južným Sudánom, v provincii Abeyi

Lesnaté savany v provincii Abeyi (foto: Ibro458)

Deti pasúce stáda dobytku Zebu v okolí mesta Abeyi (foto: moatzmu091)

Mesto Abeyi, pohľad na hlavnú ulicu (foto: Gert J.)

Predmetom bojov v oblasti je "čierne zlato" - ropa (foto: Lyle)

Ropné polia pri Hegligi - ropa zapríčiňuje konflikty medzi krajinami v regióne (foto: Lyle)

Mapa migrácie bocianov >>

© MME-BirdLife Hungary »