Lókos sa nachádza v okolí obce Orosháza, prezimuje?

9.11.-15.11.2012 Bocian Lókos preletel 9. novembra 35 km pozdĺž železnice Szeged-Békéscaba a pristál v oblasti Orosháza v okolí samôt. Zotrval tu niekoľko dní a v 3,5 km okruhu samoty Monoriugarok vyhľadával potravu najmä pri jednom prameni a rôznych mokradiach. Dúfame, že ešte preletí južnejšie.

 

9.11.2012 Prelet Lókosa medzi Szarvas-om a samotami Orosháza-Monoriugarok

10.-15.11.2012 Pohyb Lókosa v okolí Monoriugarok

Samota v okolí Monoriugarok (foto: medvve)

Mapa migrácie bocianov >>

© MME-BirdLife Hungary »