Boris uhynul počas poľnohospodárskych prácach

5.10.2012 Žiaľ, Boris je 5. bocianom spomedzi vysielačkami označenými bocianmi, ktorý uhynul. Nasledoval tak osud bocianov Alma, Bartolomej, Krasna a Samoš. Po umiestnení vysielačky bol Boris prevezený z rehabilitačnej stanice v Zázrivej na Žitavský luh, kde bol vypustený pri obci Maňa. Močiare Žitavského luhu poskytli bocianovi vynikajúce potravné možnosti. Do prvého októbrového dňa sa Boris z močiara ani nepohol z rezervácie.

4. októbra kedy sa už pohyboval aj na okolitých poliach zotrval nocovať na poli, kde prebiehali jesenné prípravy pôdy pred sejbou v katastri obce Kmeťovo. Zrejme sa nestihol vyhnúť traktoru, ktorý pracoval na poliach aj počas tmy. Tak sa stal bocian aj napriek úsiliu obeťou civilizácie.

Chránené vtáčie územie Žitavský luh (foto: Juraj Lieskovský)

Prírodná rezervácia Žitavký luh (foto: bexapel)

Traktor pri obci Maňa v bezprostrednej blízkosti rezervácie (foto: bexapel)

Mapa pohybu Borisa >>

Mapa migrácie bocianov >>

© MME-BirdLife Hungary »